visa quá hạn

visa quá hạn

visa quá hạn
bạn đã có visa 3 tháng mà sơ ý để quá hạn visa. Thủ tục gia hạn visa quá hạn khá phức tạp và đồng nghĩa với mức ...