visa việt nam 1 năm ký hiệu DN

visa việt nam 1 năm ký hiệu DN

  Đơn vị, công ty tại Việt Nam đang mong muốn bảo lãnh người nước ngoài vào làm việc cho công ty mình với thời hạn 1 năm. ...