Vương quốc Anh

Vương quốc Anh

Chính phủ Việt Nam tiếp tục miễn thị thực cho công dân 5 nước Tây Âu trong 3 năm tiếp theo từ 2018 đến 2021 Mới đây tại ...