Vương quốc Tây Tây Ban Nha và Cộng hòa Italy

Vương quốc Tây Tây Ban Nha và Cộng hòa Italy

Chính phủ Việt Nam tiếp tục miễn thị thực cho công dân 5 nước Tây Âu trong 3 năm tiếp theo từ 2018 đến 2021 Mới đây tại ...