xin gia hạn

xin gia hạn

Lệ phí xin gia hạn visa theo quy định mới. Bạn cần biết lệ phí xin gia hạn visa các loại, xin visa 3 tháng, một tháng   ...

hướng dẫn  xin gia hạn visa Việt Nam thương mại 6 tháng
  Cần xin visa nhập cảnh 6 tháng cho đối tác vào VN,   Việc xin visa thương mại được cấp cho người nước ngoài vào Việt Nam ...