xin giấy chấp thuận nhập cảnh

xin giấy chấp thuận nhập cảnh

Công văn nhập cảnh Việt Nam
  Công dân nước ngoài nhập cảnh Việt Nam cần xin công văn nhập cảnh. Khi sử dụng công văn nhập cảnh, người nước ngoài có thể xin ...