Tải mẫu NA4 phiếu yêu cầu điện báo – LegalVietANT

Tải mẫu NA4 phiếu yêu cầu điện báo – LegalVietANT

miễn thị thực visa cho người có quốc tịch Hàn Quốc, Nhật Bản

                                                                                                                            Mẫu (Form) NA4

                                                                       Ban hành kèm theo thông  tư  số  04 /2015/TT-BCA

ngày 05 tháng  01  năm  2015

 

 

…., ngày….. tháng….năm…..

 

PHIẾU YÊU CẦU ĐIỆN BÁO

 

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

 

Đề nghị quý Cục điện báo tới cơ quan đại diện Việt Nam tại……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Để cấp thị thực nhập cảnh cho những khách dưới đây:

Tổng số…………………….. khách, trong đó:

-…………………………….. khách, từ số………. tới số……….. tại công văn trả lời về việc xét duyệt, kiểm tra nhân sự số………………., ngày………………………..

-…………………………….. khách, từ số………. tới số……….. tại công văn trả lời về việc xét duyệt, kiểm tra nhân sự số…………………., ngày………………………

-…………………………….. khách, từ số………. .tới số……….. tại công văn trả lời về việc xét duyệt, kiểm tra nhân sự số……………………, ngày……………………

 

Mẫu Na4 phiếu yêu cầu điện báo

Dùng mẫu này để yêu cầu CỤC XUẤT NHẬP CẢNH  gửi cơ quan Đại sứ quán, lãnh sứ quán VN tại nước ngoài.

Khi xin công văn nhập cảnh- thư mời visa   để người nước ngoài nhận visa tại ĐSQ thì cần điền mẫu NA4 này nộp cho cơ quan xuất nhập cảnh.

 

Lưu ý phải ghi rõ Đại sứ quán VN ở quốc gia nào.

Ví dụ: Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul – Hàn Quốc.

Tải mẫu tại:  DOWNLOAD