Thành lập công ty mất bao lâu?

Muốn thành lập công ty thì mất thời gian khoảng bao lâu?

Muốn thành lập công ty thì mất thời gian khoảng bao lâu?