Thẻ tạm trú tại Việt Nam cấp cho người nước ngoài

Thẻ tạm trú tại Việt Nam cấp cho người nước ngoài

Số lượng người nước ngoài được sử dụng thẻ tạm trú là hạn chế và rất ít.

Những người được sở hữu thẻ tạm trú thường là: chủ đầu tư, người làm việc có giấy phép lao động, luật sư nước ngoài, chuyên gia nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.

ThẺ tạm trú : Temporary residence card.

 

Là một loại giấy phép lưu trú, thị thực lưu trú Việt Nam, có giá trị như visa.

Thẻ tạm trú có thời hạn tối thiểu 1 năm và có giá trị tối đa 5 năm.

“ Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực.” Khoản 3 Điều 13 Luật số: 47/2014/QH13 “ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú

của người nước ngoài tại Việt Nam”

 

Theo quy định mới của Luật Nhập cảnh , xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam có hiệu lực 1-1-2015.

Legalviet ANT cung cấp hướng dẫn hồ sơ thẻ tạm trú

Thủ tục thẻ tạm trú

Thời gian xin cấp thẻ tạm trsu

Lệ phí the tam tru.

Xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại HN.

Quy định mới nhất về thẻ tạm trú: người thân đi cùng người có thẻ tạm trú chỉ được cấp thị thực có giá trị tối đa 1 năm.

Năm 2015 một số điểm mới về thẻ tạm trú, the tam tru nguoi nuoc ngoai.