Thông tư 03 về giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Thông tư 03 về giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Thủ tục xin giấy kết hôn với người nước ngoài

Chi tiết nội dung liên quan đến các vấn đề người lao động nước ngoài vui lòng liên hệ với  LEGAL VIET ANT  để được tư vấn.

logo.png

 

Một số vấn đề về giấy phép lao động Legal ANT sẽ giúp bạn như:

ĐIỀU KIỆN XIN CẤP PHÉP LAO ĐỘNG

Văn bản xin chấp thuận sử dụng lao động của ủy ban.

THỦ TỤC HỒ SƠ GIẤY PHÉP

TÀI LIỆU LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

THỜI HẠN GIẤY PHÉP LAO DONG

Lệ phí xin cấp phép lao động và thời gian xin cấp phép.

Trọn gói quy trình và dịch vụ được cung cấp tốt nhất bời LEGALVIET ANT