Thông tư 03 về giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Thủ tục xin giấy kết hôn với người nước ngoài

Thủ tục xin giấy kết hôn với người nước ngoài