Hướng dẫn thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Lệ phí cấp thẻ tạm trú là bao nhiêu?

Lệ phí cấp thẻ tạm trú là bao nhiêu?