Thủ tỤc Gia hạn viSa 3 tHáng, Thủ tục làm visa 3 tháng thương mại

Thủ tỤc Gia hạn viSa 3 tHáng, Thủ tục làm visa 3 tháng thương mại

 

Thủ tục xin visa và làm gia hạn visa

tuân theo các quy định của Luật xuất nhập cảnh (pháp lệnh xuất nhập cảnh và các văn bản luật hướng dẫn về visa- thị thực Việt Nam đối với người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú tại VN.)

 

–          Xin visa Việt Nam tức là xin thị thực nhập cảnh trước khi đến VN hoặc người nước đã vào Việt Nam bằng quy chế miễn thị thực, nay muốn xin visa mới để ở lại VN.

 

–          Gia hạn visa: gia hạn visa Việt Nam, gia hạn thị thực tức là đã sử dụng gần hết thời hạn của thị thực được cấp phép nay muốn gia hạn thêm để ở lại Lưu trú, công tác

 

 

Các trường hợp người nước ngoài được cấp visa 3 tháng

và gia hạn visa thương mại 3 tháng bao gồm:

–          Nhà đầu tư nước ngoài;

Thương nhân nước ngoài,

–          Trưởng văn phòng đại diện các tổ chức phí chính phủ;

–          Luật sư đã được Bộ tư pháp Việt Nam cấp giấy phép hành nghề;

Giám đốc các công ty, trưởng văn phòng đại diện các công ty nước ngoài

Giám đốc chi nhánh công ty nước ngoài tại VN.

 

Cơ quan cấp Visa cho người nước ngoài dạng thương mại.

Người nước ngoài tùy vào từng trường hợp có thể làm thủ tục xin visa Việt Nam tại một trong những cơ quan sau của Việt Nam;

–          Cục quản lý xuất nhập cảnh

–          Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố;

Hồ sơ người nước ngoài cần chuẩn bị cho việc cấp visa Việt Nam

–         Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp, tổ chức bảo lãnh cho người ngoài (Bao gồm bản sao đăng ký kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận mẫu dấu, bản sao đăng ký mã số thuế, Bản đăng ký mẫu chứ ký và con dấu);

–          Hộ chiếu của người nước ngoài phải còn thời hạn tối thiểu 06 tháng;

–        ; Nhà đầu tư, trưởng văn phòng dự án, tổ chức phi chính phủ, luật sư nước ngoài được cấp giấy phép hành nghề tại Việt Nam không phải xin cấp giấy phép lao động)

–          Mẫu đơn đề nghị xin cấp visa Việt Nam.

Lưu ý về đơn đề ghị cấp Visa Việt Nam thương mại.

Mẫu đơn này được xác nhận bởi công ty hoặc tổ chức tại Việt Nam nếu do tổ chức và công ty tại Việt Nam bảo lãnh.

Giấy tờ chứng minh mục đích ở lại VN vì lý do thương mại.

–  Những tài liệu khác theo yêu cầu cụ thể của Phòng quản lý xuất nhập cảnh (Như hợp đồng thuê nhà, danh sách người lao động nước ngoài 

 

          Lưu ý trong quá trình xin visa hoặc gia hạn visa thương mại loại 3 tháng cho người nước ngoài cần nêu rõ mục đích là hoạt động thương mại, công tác hay thăm dò nghiên cứu thị trường.

 

Sau quá trình cơ quan tổ chức Vn bảo lãnh nộp hồ sơ xin visa và xin gia hạn visa cho người nước ngoài ở lại 3 tháng thương mại

Các cơ quan cấp visa sẽ xem xét và cấp visa cho những người nước ngoài visa 3 tháng nếu đủ điều kiện và hồ sơ xin visa hợp lệ.

 

          Dịch vụ visa Việt Nam- gia hạn visa nhanh- ngọn -chuyên nghiệp.

          Trong quá trình làm liên hệ với VISA LEGALVIET để được tư vấn hướng dẫn thủ tục visa thương mại 3 tháng.