Thủ tục xin Giấy miễn giấy phép lao động cho chủ đầu tư

Thủ tục xin Giấy miễn giấy phép lao động cho chủ đầu tư

giay-phep-lao-dong-hai-phonggiay-phep-lao-dong-hai-phonggiay-phep-lao-dong-hai-phong

Chủ đầu tư là đối tượng được miễn giấy phép lao động, tuy nhiên vẫn cần làm thủ tục xin cấp giấy miễn giấy phép lao động tại Sở lao động tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở kinh doanh.

                                           Dịch vụ Giấy miễn giấy phép lao động

Điều kiện để chủ đầu tư được cấp Giấy miễn giấy phép lao động

Chủ đầu tư  thuộc diện miễn giấy phép lao động là những người có tên trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn), hoặc giấy chứng nhận đầu tư (đối với công ty liên doanh hay công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài và những người có góp vốn thật sự, không phải là giám đốc được thuê. Nếu giám đốc được thuê thì thuộc diện phải xin giấy phép lao động vậy. Và giám đốc hay tổng giám đốc được thuê làm người đại diện pháp luật của công ty dưới dạng Thư bổ nhiệm giám đốc/tổng giám đốc.

Thủ tục xin Giấy miễn giấy phép lao động cho chủ đầu tư

  • Văn bản đề nghị xác nhận chủ đầu tư thuộc diện miễn giấy phép lao động
  • Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với nội dung: họ, tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; vị trí công việc của người lao động nước ngoài;
  • Các giấy tờ chứng minh chủ đầu tư thuộc diện miễn giấy phép lao động

Các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 01 bản chính hoặc 01 bản sao nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cơ quan cấp giấy miễn giấy phép lao động cho chủ đầu tư

Giấy miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài được cấp tại Sở lao động thương binh xã hội tỉnh, thành phố

Tại Legal ANT cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy miễn giấy phép lao động cho chủ đầu tư, quý vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi-0902 183 755

Xem thêm: Dịch vụ xin giấy phép lao động