Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

Theo quy định, người lao động nước ngoài lao động tại Việt Nam trên 03 tháng phải xin giấy phép lao động. Doanh nghiệp/ công ty sử dụng lao động nước ngoài phải có trách nhiệm xin giấy giấy phép lao động cho người lao động.

Vậy thủ tục xin giấy phép lao động như thế nào? Legal ANT hướng dẫn thủ tục có thể đem lại nhiều thông tin có ích cho quý khách.

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động

1) Mẫu 06 –  Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

20 Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở các bệnh viện theo quy định

3) Lý lịch tư pháp: Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ, thực hiện như sau:

  • Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì phải có Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp hoặc trường hợp đang cư trú tại Việt Nam phải có Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp và văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;
  • Trường hợp người lao động nước ngoài chưa từng cư trú tại Việt Nam thì phải có văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

4) Bằng Đại học hoặc Xác nhận kinh nghiệm làm việc

Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật, thực hiện như sau:

a) Đối với người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành thì phải có một trong các giấy tờ sau:

  • Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành gồm: giấy phép lao động hoặc hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm có xác định người lao động nước ngoài đó đã làm việc ở vị trí quản lý, giám đốc điều hành;
  • Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà người lao động nước ngoài đó đã từng làm việc xác nhận.

b) Đối với người lao động nước ngoài là chuyên gia thì phải có một trong các giấy tờ sau:

  • Người nước ngoài là chuyên gia, lao động kỹ thuật phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam;
  • Người nước ngoài có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (trung tâm ngoại ngữ); cơ sở giáo dục mầm non;
  • Người nước ngoài có bằng tốt nghiệp từ đại học hoặc tương đương trở lên và có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

5) Văn bản về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài hoặc văn bản quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài

6) 02 ảnh màu 4 x 6

7) Bản sao hộ chiếu (trong đó thể hiện đầy đủ thị thực khi nhập cảnh vào Việt Nam) hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật;

* LƯU Ý

  • Mọi giấy tờ được lập ở nước ngoài phải được Hợp pháp hóa lãnh sự và được dịch ra tiếng Việt và Công chứng;
  • Hồ sơ khai bằng tiếng Việt Nam hoặc 02 thứ tiếng (Tiếng Việt và tiếng nước ngoài). Trường hợp chỉ khai bằng một thứ tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt Nam.

Trên đây là thông tin về thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài. Quý khách còn thắc mắc hay cần thêm thông tin vui lòng liên hệ để chuyên viên tư vấn và hướng dẫn cụ thể!