ưu điểm thẻ tạm trú, lệ phí thẻ tạm trú 2015

ưu điểm thẻ tạm trú, lệ phí thẻ tạm trú 2015

thẻ tạm trú mẫu mớithẻ tạm trú mẫu mới

Thẻ tạm trú để lưu trú Việt Nam dài hạn,xuất nhập cảnh nhiều lần, tương đối nhỏ ngọn.

Ưu điểm lớn nhất của thẻ tạm trú là visa lưu trú lâu dài , thời hạn từ 2 năm đến 5 năm.

Lệ phí làm thẻ tạm trú 3 năm duy nhất chỉ phải nộp một lần, đi lại nhiều lần.

thẻ tạm trú mẫu mới thẻ tạm trú nhánh giá tốt 09-02-18-37-55

thủ tục làm thẻ tạm trú nếu là chủ đầu tư, quản lý công ty, người lao động có giấy phép lao động, luật sư nước ngoài được cấp thẻ hành nghề Việt Nam, trường đại diện văn phòng nước ngoài…

 

LỆ PHÍ THE TẠM TRÚ  theo quy định mới nhất 2015 (áp dụng từ ngày 23-11-2015)

4 Cấp thẻ tạm trú:  
a) Có thời hạn từ 01 năm đến không quá 02 năm 145 USD
b) Có thời hạn từ 02 năm đến không quá 05 năm 155 USD

Chi tiết thông tư 157-2015/ BTC về lệ phí visa thẻ tạm trú tại đây

Lệ phí gia hạn thẻ tạm trú, cấp đổi thẻ tạm trú mức thu như cấp mới.

Liên hệ dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú, nhanh, chuyên nghiệp với giá tốt  sđt và địa chỉ trên website này.

thẻ tạm trú mẫu mới

Thẻ tạm trú 2 năm, 3 năm, thẻ tạm trú 3-4 năm, thẻ tạm trú 4-5 năm.