Visa 1 năm đến Việt Nam tại nhận Mỹ

Visa 1 năm đến Việt Nam tại nhận Mỹ

Visa 1 năm đến Việt Nam tại nhận Mỹ

Bạn là người Mỹ hoặc người nước ngoài muốn làm thủ tục nhập cảnh Việt Nam dài hạn để làm việc, …

Chọn các thời hạn xin visa như visa 1 năm, visa 6 tháng, 3 tháng nhiều lần.

Một dịch vụ visa dài hạn 12 tháng là một lựa chọn tốt- liên hệ dịch vụ của chúng tôi theo website này.

Trường hợp bạn làm việc cho công ty tổ chức tại Việt Nam, được mờ , được bảo lãnh thì tham khảo PHẦN THỦ TỤC VISA tại web này để chuẩn bị hồ sơ xin visa và biết về cơ quan tổ chức thẩm quền cấp phép visa, chi phí và thời gian.

Điều kiện về xin visa 1 năm bạn không đáp ứng được, hoặc không có thời gian để làm thủ tục XIN THƯ MỜI VISA vui lòng liên hệ với chúng tôi để có một dịch vụ visa nhanh, thuận lợi chỉ với một chi phí hợp lý để có thị thự nhập cảnh.

Nơi ở của bạn là Mỹ chúng tôi sẽ xin thư mời gửi đến bạn để bạn có thể đến ĐSQ Việt Nam tại Mỹ nhận visa.

Hoặc bất cứ quốc gia nào bạn yêu cầu- chỉ cần nơi đó có ĐSQ Việt Nam, chúng tôi sẽ thực hiện dịch vụ xin visa nhập cảnh cho bạn.

Xin nhanh visa 1 năm DN dán visa ĐSQ.