Visa 1 năm nhập cảnh Việt Nam, dán visa tại Nội Bài

miễn thị thực visa cho người có quốc tịch Hàn Quốc, Nhật Bản

miễn thị thực visa cho người có quốc tịch Hàn Quốc, Nhật Bản