VISA ĐI HỒNG KONG LÀM VIỆC – CÔNG TÁC

VISA ĐI HỒNG KONG LÀM VIỆC – CÔNG TÁC

dỊCH VỤ VISA ĐI HỒNG CÔNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐI CÔNG TÁC.

 

Để làm hồ sơ nộp visa đi Hồng kong quý vị cần chuẩn bị tài liệu sau.

visa đi hồng kong
visa đi hồng kong


PhíaHong kong:

– Thư mời người VN sang công tác (trong đó phải có dự định ngày đến, ngày về, mục đích chuyến đi/ có thông tin của người được mời: TÊN, SỐ HỘ CHIẾU, NGÀY SINH)
– Đăng ký kinh doanh
Tất cả gửi bản mềm qua email sau đó in ra là được.
* PHÍA VIỆT NAM:
– Công ty: Đăng ký kinh doanh – pho to công chứng
– Quyết định cử đi công tác.  (bằng tiếng Anh- đóng dấu công ty)
– Xác nhận việc làm (bằng tiếng Anh- đóng dấu công ty)
* PHÍA CÁ NHÂN NGƯỜI ĐƯỢC CỬ ĐI :
– hộ chiếu gốc
– 2 ảnh 4×6 nền trắng
– chứng minh nhân dân pho to
– Sao kê tài khoản ngân hàng
Thời gian làm 6 đến 7 ngày làm việc

Lưu ý: Legalviet ANt không thu phí tạm ứng, không thu phí dịch vụ nếu không đạt visa.

 

Chúng tôi chỉ nhận phí dịch vụ khi đã bàn giao visa đi  HONG CÔNG – LÀM VIỆC  cho quý khách.

Dịch vụ làm nhanh, chuyên nghiệp, kinh nghiệm và hỗ trợ giao nhận tài liệu tận nơi.