Ký hiệu Visa du lịch doanh nghiệp là gì?

Ký hiệu Visa du lịch doanh nghiệp là gì?

biểu mẫu visa

Giải thích ký hiệu visa du lịch visa doanh nghiệp:

Thị thực visa du lịch và visa doanh nghiệp của VN được cấp cho người nước ngoài là 2 loại visa phổ biến nhất.

    Theo Luật xuất nhập cảnh 2015 thì visa Du lịch cấp cho người vào Việt Nam với mục đích thăm quan du lịch, ký hiệu thị thực du lịch là DL. Thời hạn tối thiểu 1 tháng, tối đa 3 tháng.

         Thị thực visa làm việc- doanh nghiệp- thương mại ký hiệu DN cấp cho người nước ngoài vào làm việc với công ty- doanh nghiệp tại Việt Nam.

             Gồm có visa làm việc loại 1 lần và nhiều lần, thời hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng dài hạn và tối đa visa 12 tháng.

Trong trường hợp visa của bạn hết hạn hãy liên hệ dịch vụ gia hạn visa, hoặc xin visa nhập cảnh dài hạn của chúng tôi dưới đây:

Gia hạn visa DN  visa doanh nghiệp

Bạn nhập cảnh  Việt Nam với vis DN , visa cấp cho người vào Việt Nam làm việc với doanh nghiệp, visa doanh nhân…

 ê

            Trong một số trường hợp visa của bạn hết hạn mà bạn cần thiết phải ở lại Việt Nam thì  việc gia hạn visa Việt Nam là bắt buộc.

Bạn cần lưu ý rằng visa của bạn phải làm gia hạn trước khi hết hạn.

 

Hồ sơ gia hạn visa làm theo quy đinh của Luật xuất nhập cảnh 2015 và nghị định hướng dẫn, biểu mẫu theo thông tư.

Mục đích để  xin gia hạn visa phải được đề cập trong đơn XIN GIA HẠN VISA hay còn gọi là ĐỀ NGHỊ  gia hạn visa .

Bạn có thể tham khảo dịch vụ visa với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của LEALVIET ANT  của chúng tôi để có thông tin tốt nhất.

Liên hệ theo địa chỉ trên website này để được hỗ trợ về  gia hạn visa.