Visa lao động tại Việt Nam

Visa lao động tại Việt Nam

Visa lao động tại Việt Nam được cấp cho những người ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Visa lao động hay visa cho người lao động nước ngoài có thời hạn dài hạn 1 năm. Trong trường hợp người nước ngoài muốn lưu trú tại Việt Nam dài hạn hơn có thể xin cấp thẻ tạm trú, thời hạn lưu trú dài nhất của thẻ tạm trú là thẻ tạm trú 3 năm.

Nhưng người nước ngoài sau đây được cấp visa lao động Việt Nam.

1. Nhà đầu tư nước ngoài (Người góp vốn mở công ty tại Việt Nam)

2. Trưởng văn phòng đại diện các tổ chức phí chính phủ;

3. Luật sư đã được Bộ tư pháp Việt Nam cấp giấy phép hành nghề;

4. Người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động.

Xin cấp visa lao động cho người nước ngoài ở đâu tại Việt Nam?

Tùy vào từng trường hợp có thể làm thủ tục xin visa  lao động tại một trong những cơ quan sau của Việt Nam;

–  Cục quản lý xuất nhập cảnh

–   Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố;

 

Nếu bạn có bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục xin cấp visa lao động Việt Nam cần được giải đáp hoặc để nhận được những thông tin chính xác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.