Xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Gia hạn giấy phép lao độngGiấy phép lao động

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải được cấp giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên theo quy định của Bộ luật lao động và Nghị định mới nhất số 11/2016/NĐ – CP  thì có những trường hợp người lao động không phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động. Vậy đó là những trường hợp nào? Người lao động phải làm gì để được xác nhận làm việc tại Việt Nam?

NGHỊ ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM.

Gia hạn giấy phép lao động
Giấy phép lao động

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

  1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có thẩm quyền xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
  2. Người sử dụng lao động đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc, trừ các trường hợp quy định tạiKhoản 4, Khoản 5 Điều 172 của Bộ luật Lao độngvà Điểm e Khoản 2 Điều 7 Nghị định này.

Thời hạn xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động không quá 02 năm và theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định này.

  1. Hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, bao gồm:
  2. a) Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
  3. b) Danh sáchtrích ngang về người lao động nước ngoài với nội dung: họ, tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; vị trí công việc của người lao động nước ngoài;
  4. c) Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
  5. d) Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  6. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận gửi người sử dụng lao động. Trường hợp không xác nhận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trên đây là những trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề người lao động nước ngoài nói riêng và các quy định của pháp luật về lao động nói chung hãy liên hệ với chúng tôi.

Dịch vụ giấy phép lao động CHUYÊN NGHIỆP với thời gian NHANH và UY TÍN.

Giấy phép lao động HÀ NỘI theo quy định mới nhất – TƯ VẤN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG – CÔNG TY LEGAL ANT.