xin gia hạn visa 3 tháng quá hạn

xin gia hạn visa 3 tháng quá hạn

visa quá hạnvisa quá hạn

bạn đã có visa 3 tháng mà sơ ý để quá hạn visa.

Thủ tục gia hạn visa quá hạn khá phức tạp và đồng nghĩa với mức phạt quá hạn theo bieeruu phí quy định của nhà nước.

tuy nhiên không phải trường hợp visa quá hạn nào cũng gia hạn được, có một vài rắc rối khi để quá hạn visa

vì vậy cần luôn để ý đến thời hạn visa của mình và gia hạn trước khi hết hạn.

Liên hệ với chúng tôi để gỡ rối cho bạn trong từng trường hợp cụ thể của visa quá hạn.