Xin miễn thị thực 5 năm theo diện thân nhân phải cam kết không làm việc ở Việt Nam.

XIN VISA LẤY TẠI NƯỚC NGOÀI CÓ BẢO LÃNH