xin visa DN, Gia hạn visa DN- visa Doanh nhân, doanh nghiệp

thông tư 66/2009/TT-BTC

xin visa DN gia hạn visa Dn