Xin visa, gia hạn visa cho người Hàn quốc ở Thái Nguyên

Xin visa, gia hạn visa cho người Hàn quốc ở Thái Nguyên

 

 

Người Hàn quốc ở Thái Nguyên cần gia hạn visa để làm việc với các thời hạn 1 tháng, visa 3 tháng hoặc visa dài hạn hãy liên hệ với chúng tôi.

Cung cấp các thông tin về visa vào Việt Nam- thị thực Việt Nam cho người nước ngoài bao gồm:

 

Thông tin về các loại visa cần gia hạn.

– Các loại visa vào Việt Nam cấp cho người nước ngoài.

– Thời hạn của các loại thị thực Việt Nam.

– Điều kiện xin visa vào Việt Nam thương mại, visa thị thực đến Việt Nam du lịch.

–          Chỉ dẫn cách thức xin visa VN,

–          Tư vấn những thông tin cần cung cấp khi xin gia hạn visa làm việc Việt Nam.

 

Công ty Visalegalviet đã chỉ dẫn và cung cấp dịch vụ visa, tư vấn dịch vụ visa thẻ tạm trú, giấy phép lao động, tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

LIÊN HỆ DỊCH VỤ TƯ VẤN VISA

Email: info@legalviet.com

0462 6262 21 / 0904 919 482

 

Visa đến Việt Nam, dịch vụ

gia hạn visa làm việc Việt Nam cho người nước ngoài tại Thái Nguyên