Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2 khác nhau như thế nào?

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2 khác nhau như thế nào?

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2 khác nhau như thế nào?

Theo quy đinh tại Luật lý lịch tư pháp 2009, Phiếu lý lịch tư pháp sẽ có 2 loại là Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2. Tuy nhiên có rất nhiều người không biết 2 loại phiếu lý lịch tư pháp này khác nhau như thế nào dễ gây nên dẫn đến tình trạng không biết xin phiếu lý lịch tư pháp nào cho phù hợp với mục đích xin. Chính vì vậy, bài viết dưới đây của chúng tôi chỉ ra điểm khác nhau giữa 2 loại phiếu lý lịch tư pháp.

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2
                                                 Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2

Đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp

  • Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho cá nhân (công dân Việt Nam, người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam) và cấp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã
  • Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và cấp cho cá nhân để người đó biết được nội dung về LLTP của mình.

Nội dung phiếu lý lịch tư pháp

  • Phiếu LLTP số 1 chỉ ghi những án tích chưa được xóa. Đối với người đã được xóa án tích thì nội dung Phiếu LLTP số 1 sẽ ghi là “không có án tích”
  • Phiếu LLTP số 2 ngoài việc ghi rõ các án tích chưa được xóa của cá nhân (nếu có) còn ghi cả các án tích đã được xóa.

Về hình thức phiếu lý lịch tư pháp

  • Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo biểu mẫu số 06/2013/TT-LLTP;
  • Phiếu lý lịch tư pháp số 2 theo biểu mẫu số 07/2013/TT-LLTP

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI  0933 820 555 NẾU QUÝ VỊ CÓ NHU CẦU XIN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP